X
Result:
X

Impressum

SIGA Cover AG

Rüttmattstrasse 7

6017 Ruswil

 

Tel:                  +41 41 499 69 69

E-Mail:            order@siga.swiss

 

 

 

Belangrijke wettelijke informatie

 

Algemeen

 

 1. Mochten delen van deze verklaringen niet of niet meer volledig overeenkomen met de wettelijke basis, worden de overige delen van deze verklaring hierdoor niet aangetast.

 

Garantieuitsluiting en aansprakelijkheidsbeperking

 

 1. Ofschoon de website www.webshop.siga.ch 2. regelmatig en zorgvuldig gecontroleerd wordt op juistheid van de gepubliceerde informatie, geven SIGA Cover AG, SIGA Holding AG, SIGA Services AG en SIGA Manufacturing AG (SIGA) geen garantie op de inhoudelijke juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de op deze website gepubliceerde en de door de website beschikbaar gestelde informatie.
 2.  

 3. SIGA behoudt zich uitdrukkelijk voor, om inhoud en verwijzingen te allen tijde zonder aankondiging geheel of gedeeltelijk te wijzigen, wissen, aan te vullen of tijdelijk niet te publiceren.
 4.  

 5. SIGA is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade alsmede gevolgschade die ontstaan is door toegang of gebruik resp. niet-gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie of de door deze website beschikbaar gestelde informatie.
 6.  

 7. SIGA is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade alsmede gevolgschade, die ontstaan is door misbruik van de verbinding, ondeskundig gebruik of door technische storingen. 

Verwijzingen en links naar andere websites en inhoud

 

 1. Onze websites heeft links naar andere websites, om diepergaande informatie over bepaalde onderwerpen beschikbaar te stellen. Het linken naar websites van derden is bedoeld voor pure informatiewinning en niet voor reclamedoeleinden voor inhoud, producten en diensten. De inhoud van deze websites worden niet regelmatig gecontroleerd. Verwijzingen en links naar websites van dochtermaatschappijen, zakenpartners, klanten, leveranciers en overige derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van SIGA.

 2. De toegang en het gebruik van zulke websites is op eigen risico van de gebruiker. SIGA maakt er uitdrukkelijk op attent, dat ze geen invloed heeft op de vormgeving, inhoud en aanbiedingen van de gelinkte pagina's. Informatie, aanbiedingen en diensten van gelinkte websites vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de betreffende derde partij. Iedere verantwoordelijkheid voor zulke websites wordt afgewezen. SIGA distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte websites.

 

Copyright en gebruiksvoorwaarden

 

  1. Deze online dienst is auteursrechtelijk beschermd.

   

 1. Alle rechten op de inhoud (gegevens, teksten, afbeeldingen, afbeeldingssequenties, videosequenties en films, grafieken en tabellen, geluidsdocumenten) liggen bij SIGA, voor zover het daarbij niet gaat om licentievrij toegankelijke inhoud. Het gaat daarbij om zelf opgestelde inhoud of door SIGA voor verspreiding via internet door overeenkomst met derden verkregen inhoud (gegevens, teksten, afbeeldingen, afbeeldingssequenties, videosequenties en films, grafieken en tabellen, geluidsdocumenten). Alle rechten zijn voorbehouden.

 2. De informatie op de pagina's van www.webshop.siga.ch 10. wordt toegankelijk gemaakt voor het publiek. Door het downloaden of kopiëren van inhoud (gegevens, teksten, afbeeldingen, afbeeldingssequenties, videosequenties en films, grafieken en tabellen, geluidsdocumenten) worden geen rechten m.b.t. deze inhoud overgedragen.
 3.  

 4. Alle op het online aanbod genoemde en evt. door derde partijen beschermde handelsmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het betreffende merk- en handelsmerkrecht en de eigendoms- en gebruiksrechten van de betreffende genoteerde eigenaren. Het noemen van een handelsmerk op dit online aanbod betekent niet dat het genoemde handelsmerk niet door rechten van derde partijen beschermd is.
 5.  

 6. De auteursrechten en alle andere rechten op inhoud (gegevens, teksten, afbeeldingen, afbeeldingssequenties, videosequenties en films, grafieken en tabellen, geluidsdocumenten) op de websites van www.siga.ch en op de via links beschikbaar gestelde websites zijn uitsluitend eigendom van deze of de speciaal genoemde eigenaren.
 7.  

 8. Voor reproductie of elk andersoortig gebruik (zoals vermenigvuldiging, vertaling, gebruik in elektronische systemen) van alle elementen is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de auteursrechtelijke eigenaren. Neem voor aanvragen contact op met onze online-redactie.