X
Result:
X

Påtrykk

SIGA Cover AG

Rüttmattstrasse 7

6017 Ruswil

 

Tel:                  +41 41 499 69 69

E-Mail:            order@siga.swiss

 

 

 

Viktig rettslig informasjon

 

Generelt

 

 1. Dersom deler av disse erklæringene ikke lenger eller ikke lenger fullt ut er i samsvar med gjeldende lovverk, påvirkes øvrige deler ikke av dette.

 

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

 

 1. Til tross for at nettsiden www.webshop.siga.ch kontrolleres jevnlig og grundig for å sikre at publisert informasjon er korrekt, påtar SIGA Cover AG, SIGA Cover France SAS, SIGA Cover GmbH Deutschland, SIGA Holding AG, SIGA Services AG og SIGA Manufacturing AG (SIGA) seg intet ansvar for riktighet, nøyaktighet, pålitelighet og fullstendighet med tanke på innholdet i publisert informasjon.
 2.  

 3. SIGA forbeholder seg uttrykkelig retten til hel eller delvis modifisering, sletting, korrigering eller til midlertidig ikke å publisere innhold og kryssreferanser, uten forutgående melding.
 4.  

 5. SIGA fraskriver seg ethvert ansvar for materielle eller immaterielle skader, så vel som følgeskader, som følge av tilgang til, bruk og/eller unnlatt bruk av informasjon som er publisert eller formidlet på denne nettsiden.
 6.  

 7. SIGA fraskriver seg ethvert ansvar for materielle eller immaterielle skader, så vel som følgeskader, som følge av misbruk av forbindelsen, upassende bruk eller funksjonsfeil. 

Linker til andre nettsider og annet innhold

 

 1. Vår nettside tilbyr linker til andre nettsider for dyptgående informasjon om bestemte emner. Linker til nettsider hos tredjepart er kun ment å gi tilgang til informasjon og ikke som reklame for innhold, produkter og tjenester. Det foretas ingen jevnlig kontroll av innholdet på disse nettsidene. Linker til nettsidene til datterselskaper, forretningspartnere, kunder, leverandører og andre tredjeparter er ikke SIGA sitt ansvar.

 2. Tilgang til og bruk av slike nettsider foregår på brukerens egen risiko. SIGA poengterer uttrykkelig at vi ikke har noen innflytelse på design, innhold og tilbud på sider det linkes til. Informasjon, tilbud og tjenester på linkede nettsider er ansvarsområdet til den respektive tredjeparten. Ethvert ansvar for slike nettsider er utelukket. SIGA distanserer seg uttrykkelig fra alt innhold på alle linkede nettsider.

 

Copyright og avtalevilkår

 

 1. Denne online-tjenesten er opphavsrettslig beskyttet.
 2.  

 3. Alle rettigheter i innholdet (data, tekster, bilder, bildesekvenser, videosekvenser og filmer, grafikk og tabeller, lyddokumenter) er tilgjengelige hos SIGA, forutsatt at dette ikke er innhold uten lisens. Dette er enten selvlaget innhold eller innhold kjøpt av SIGA fra tredjepart (data, tekster, bilder, bildesekvenser, videosekvenser og filmer, grafikk og tabeller, lyddokumenter) for distribuering på internett. Alle rettigheter forbeholdt.

 4. Informasjon som befinner seg på nettsiden www.webshop.siga.ch er gjort tilgjengelig for befolkningen generelt. Ved å laste ned eller kopiere innhold (data, tekster, bilder, bildesekvenser, videosekvenser og filmer, grafikk og tabeller, lyddokumenter) overføres ingen rettigheter tilknyttet dette innholdet.
 5.  

 6. Alle merker og varemerker som blir nevnt i internettilbudet, og som muligens er beskyttede merker og varemerker for en tredjepart, er uten begrensning gjenstand for bestemmelser som gjelder de respektive rettighetskrav og patentrettigheter for deres respektive eiere. Ved å nevne et merke eller et varemerke i dette internettilbudet antydes på ingen måte at merket eller varemerket ikke er beskyttet av rettighetene til en tredjepart.
 7.  

 8. De beskyttede rettighetene i innholdet (data, tekster, bilder, bildesekvenser, videosekvenser og filmer, grafikk og tabeller, lyddokumenter) på nettsiden www.siga.ch og på linkede internettsider tilhører eksklusivt disse eller de særskilt nevnte rettighetsinnehaverne.
 9.  

 10. For reproduksjon eller annen anvendelse (slik som kopiering, oversettelse, bruk i elektroniske systemer) av noe som helst element, må det foreligge forutgående skriftlig samtykke fra rettighetsinnehaveren. Vennligst ta kontakt med vår redaksjon online for eventuelle henvendelser.