X
Result:
X

Stopka redakcyjna

SIGA Cover AG

Rüttmattstrasse 7

6017 Ruswil

 

Tel:                  +41 41 499 69 69

E-Mail:            order@siga.swiss

 

 

 

Ważne informacje prawne

 

Uwagi ogólne

 

 1. Jeżeli części niniejszej deklaracji nie odpowiadają w pełni lub częściowo obowiązującej sytuacji prawnej, moc pozostałych części niniejszej deklaracji pozostaje nienaruszona.

 

Wykluczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i ograniczenie odpowiedzialności

 

 1. Chociaż strona internetowa www.siga.ch jest regularnie i starannie sprawdzana pod kątem prawidłowości publikowanych na niej informacji, SIGA Cover AG, SIGA Holding AG, SIGA Services AG i SIGA Manufacturing AG (SIGA) nie udzielają żadnej rękojmi na prawidłowość treści, dokładność, aktualność, niezawodność i kompletność informacji publikowanych na tej stronie internetowej oraz przez nią przekazywanych.
 2.  

 3. SIGA zastrzega sobie wyraźnie prawo do całkowitej lub częściowej zmiany, skasowania, uzupełnienia lub czasowego wstrzymania publikacji treści i odsyłaczy w dowolnym czasie i bez wcześniejszego poinformowania o takim zamiarze.
 4.  

 5. SIGA wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody natury materialnej lub niematerialnej oraz szkody następcze, jakie mogą powstać w wyniku dostępu lub skorzystania bądź nieskorzystania z informacji publikowanych na niniejszej stronie internetowej lub przez nią przekazywanych.
 6.  

 7. SIGA wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody natury materialnej lub niematerialnej oraz szkody następcze, jakie mogą powstać w wyniku niewłaściwego wykorzystania połączenia, nieprawidłowego zastosowania lub problemów technicznych. 

Odesłania i odsyłacze do innych stron internetowych i treści

 

 1. Nasza strona internetowa oferuje Państwu odsyłacze do innych stron w celu udzielenia Państwu dokładniejszych informacji dotyczących określonych obszarów tematycznych. Odnośniki do stron osób trzecich służą wyłącznie pozyskiwaniu informacji, a nie celom reklamowym dla treści, produktów i usług. Treści na tych stronach nie podlegają regularnej kontroli. Odesłania i odsyłacze do stron internetowych spółek-córek, partnerów handlowych, klientów, dostawców i innych osób trzecich leżą poza zakresem odpowiedzialności SIGA.

 2. Dostęp oraz korzystanie z takich stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika lub użytkowniczki. SIGA wyraźnie wskazuje na to, że nie ma żadnego wpływu na kształtowanie, treści oraz oferty zamieszczane na stronach, do których odsyłacze są umieszczone na niniejszej stronie internetowej. Informacje, oferty i usługi stron, do których odsyłacze są umieszczone na niniejszej stronie, znajdują się w wyłącznym zakresie odpowiedzialności danej osoby trzeciej. Odrzucana jest jakakolwiek odpowiedzialność za takie strony internetowe. SIGA wyraźnie dystansuje się od wszelkiej zawartości stron, do których odsyłacze są umieszczone na niniejszej stronie.
 3.  

  Copyright i warunki użytkowania

   

  1. Niniejsza usługa online jest chroniona prawem autorskim.
  2.  

  3. Wszelkie prawa do treści (danych, tekstów, plików graficznych, sekwencji obrazów, sekwencji wideo i filmów, grafik i tabeli, dokumentów dźwiękowych) są własnością SIGA, o ile nie chodzi o treści dostępne bez licencji. Chodzi tu albo o samodzielnie stworzone treści lub treści nabyte przez SIGA w porozumieniu z osobami trzecimi, celem rozpowszechniana ich przez Internet (dane, teksty, pliki graficzne, sekwencje obrazów, sekwencje wideo i filmy, grafiki i tabele, dokumenty dźwiękowe). Wszelkie prawa zastrzeżone.

  4. Informacje podane na stronach www.siga.ch będą udostępniane opinii publicznej. Poprzez pobieranie lub kopiowanie treści (danych, tekstów, plików graficznych, sekwencji obrazów, sekwencji wideo i filmów, grafik i tabeli, dokumentów dźwiękowych) nie zostają przeniesione żadne prawa dotyczące tych treści.
  5.  

  6. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie, podlegają w nieograniczonym zakresie uregulowaniom dotyczącym obowiązujących praw ochrony marek, znaków towarowych lub symboli, oraz prawom własności i przetwarzania danych zarejestrowanych właścicieli. Wymienienie jakiejś marki lub znaku towarowego w niniejszej ofercie internetowej nie oznacza, że wymienione marki lub znaki towarowe nie podlegają ochronie przez prawa osób trzecich.
  7.  

  8. Prawa autorskie oraz inne prawa do treści (danych, tekstów, plików graficznych, sekwencji obrazów, sekwencji wideo i filmów, grafik i tabeli, dokumentów dźwiękowych) zamieszczonych na stronie internetowej www.siga.ch i na stronach internetowych, do których odsyłacze umieszczono na tej stronie należą wyłącznie do tych lub specjalnie mianowanych posiadaczy praw.
  9.  

  10. W przypadku reprodukcji lub każdego użytku w inny sposób (np. powielania, tłumaczenia. zastosowania w systemach elektronicznych) jakichkolwiek elementów, wymagane jest uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich. W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszą redakcją internetową.