X
Result:
X

Imprint

SIGA Cover AG

Rüttmattstrasse 7

6017 Ruswil

 

Tel:                  +41 41 499 69 69

E-Mail:            order@siga.swiss

 

 

 

Viktig juridisk information

 

Allmänt

 

 1. Om delar av dessa påståenden inte är lagliga eller ofullständiga, skall övriga villkor inte påverkas av detta.

 

Garantifriskrivning och begränsning av ansvar

 

 1. Även om webbplatsen www.siga.ch regelbundet och noggrant kontrolleras för riktigheten av publicerad information, så påtar sig SIGA Cover AG, SIGA Holding AG, SIGA SIGA Manufacturing Services AG och AG ( SIGA ) inga garantier beträffande riktigheten, noggrannhet, aktualitet, tillförlitlighet eller fullständighet av den information som publiceras på denna webbplats och förmedlas genom informations webbplats.
 2.  

 3. SIGA förbehåller sig rätten att ändra innehåll och referenser utan förvarning, helt eller delvis, när som helst, ta bort, ändra eller tillfälligt låta bli att publicera.
 4.  

 5. SIGA friskriver sig från allt ansvar för skador av materiella eller immateriella skador eller följdskador, som publiceras från, användning eller icke-användning av denna webbplats eller information som förmedlas av denna webbplats.
 6.  

 7. SIGA friskriver sig från allt ansvar för materiella eller immateriella skador, följdskador som orsakats av felaktig användning av felaktig användning eller störningar. 

Referenser och länkar till andra webbplatser och innehåll

 

 1. Vår webbplats erbjuder länkar till andra webbplatser för att ge dig mer detaljerad information om specifika ämnen. Länkar till tredje parts webbplatser är för informationsutvinning och inte i syfte att ge reklam för innehåll, produkter och tjänster. Kan inte kontrolleras Innehållet på denna webbplats regelbundet. Referenser och länkar till webbplatser av dotterbolag, affärspartners, kunder, leverantörer och andra tredje parter är utanför ramen för ansvar SIGA.

 2. Tillgång till och användning av sådana webbplatser sker helt på användarens egen risk. SIGA hävdar uttryckligen att den inte har något inflytande på utformning, innehåll eller något i länkad webbplats. Ansvar för information, produkter och tjänster i länkade webbplatser ligger enbart hos berörda tredje parter. Vi friskriver allt ansvar för sådana webbplatser. SIGA tar uttryckligen avstånd från allt innehåll i alla länkade webbplatser.

 

Upphovsrätt och användarvillkor

 

 1. Denna online-tjänst är upphovsrättsskyddad.
 2.  

 3. SIGA äger alla rättigheter till innehåll (data, text, bilder, bildsekvenser och videoklipp och filmer, diagram och tabeller, ljudfiler ), förutsatt att det inte gäller licensfritt tillgängligt innehåll. Antingen själva skapat eller av SIGA för spridning via Internet, genom avtal med en tredje part köpt innehåll (data, text, bilder, bildsekvenser och videoklipp och filmer, diagram och tabeller, ljudfiler). Alla rättigheter är förbehållna.

 4. Informationen på webbsidor www.siga.ch är tillgängliga för allmänheten. Genom att nedladdning eller kopiering av innehåll (data, text, bilder, bildsekvenser och videoklipp och filmer, diagram och tabeller, ljudfiler ) ges inga rättigheter till sådant innehåll.
 5.  

 6. Alla nämnda och eventuellt skyddade erbjudande av tredje part omfattas av bestämmelser gällande varumärkes, eller angiven skyddslagstiftning samt ägande- och nyttjanderätten för respektive registrerad ägare. Införandet av något varumärke eller produkt i denna webbplats innebär inte att nämnda varumärke eller produkt inte skyddas av tredje parts rättigheter.
 7.  

 8. Upphovsrätt och alla andra rättigheter till innehåll (data, text, bilder, bildsekvenser och videoklipp och filmer, diagram och tabeller, ljudfiler ) på webbsidor omfattas av www.siga.ch och tillåts enbart genom att länka webbsidor den ena eller andra speciella nämnda ägare.
 9.  

 10. För återgivning eller annan användning ( såsom kopiering, översättning, användning i elektroniska system ) måste skriftligt medgivande erhållas från upphovsrättsinnehavaren i förväg. Vänligen kontakta vår online- redaktion för förfrågningar.